Cần Câu Đơn Handing Hỏa Điểu

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)

1.100.0002.050.000

Kích thước: 3m6 – 4m5 – 5m4 – 6m3 – 7m2

Độ cứng: 5H

Độ dài thu gọn: 108 – 108 – 119 – 119 – 119 ( cm )

Phân bố lực:  28

[Chi tiết]

3m6
3m6
4m5
4m5
5m4
5m4
6m3
6m3
7m2
7m2
Xóa
Cần Câu Đơn Handing Hỏa Điểu
Thương hiệu:Handing
Mã: N/A Danh mục: