Cần Câu Handing Nhất Hào Hắc Khanh TH4 5H

Được xếp hạng 0 5 sao
(0)

600.0001.050.000

Kích thước: 3m6 – 7m2

Tải tĩnh: 2000g

Trọng lượng: 87.8gr – 271gr

Điểm Đặc Biệt:  Phù hợp với anh em mới câu đài mua cần giá dưới 1 triệu

[Chi tiết]

3m6
3m6
4m5
4m5
5m4
5m4
6m3
6m3
7m2
7m2
Xóa
Cần Câu Handing Nhất Hào Hắc Khanh TH4 5H
Thương hiệu:Handing
Mã: N/A Danh mục: